קישורים חיצוניים חיוניים!

גשו נא ליעדים האלה כדי לקבל העשרה והשראה…

באופן מילולי: פינתו של ד"ר אבשלום קור

https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99
כתוב לי תגובתך: